Search Icon

Elaboratie

Bewerking

Elaboratie gaat over het bewerken van iets dat je wilt onthouden. Het is de meest basale van alle geheugentechnieken. Hoe meer betekenis je geeft aan hetgene je wilt onthouden, hoe succesvoller je het later zal herinneren. Het is aangetoond dat het veel effectiever is om op een creatieve manier meer betekenis te geven aan iets dat je wilt onthouden dan het domweg letterlijk te herhalen.

Een voorbeeld

Stel, je leert een zekere Prof. Prlwitzkowski kennen en je wilt zijn naam proberen te onthouden. Je kijkt naar z'n naam en het valt je op dat er maar weinig medeklinkers en merkwaardige lettercombinaties in zitten. De eerste stap is het in stukken breken van lange woorden (bij korte hoeft dat niet). Je concentreert je eerst op 'prlw' en probeert deze vreemde combinatie te onthouden. Dan ga je verder met 'tzk' en dan met 'wsk'. Dit zijn voorbeelden van bewerkingen op een 'laag' niveau, omdat je je concentreert op de vorm van het woord. Een bewerkingen van hoger niveau geeft meer betekenis aan de naam. Omdat deze naam niet echt voor de hand liggende betekenissen heeft, moeten we daarin een beetje helpen. We gaan nu de naam opbreken in woorden die ongeveer hetzelfde klinken: Prlwitzkowski = parel wit koffie ski.

Het is niet belangrijk om te proberen de ultieme elaboratie te vinden hier. Wat je het eerste te binnen schiet, werkt vaak het beste. Dus als je bij 'prlw' denkt aan 'prul' dan is dat ook prima; werk daar dan direct mee verder. Na enige oefening kun je zulke elaboraties in luttle seconden al maken.

Nu kunnen we hoger-niveau elaboratie toepassen. Een van de beste manieren om dat te doen is het vizualiseren van een beeld. Een kopje koffie met witte parels die daar in drijven op skies dat dan een heuveltje afskiet. Het is een ook een goed idee om meer modaliteiten toe te voegen aan het beeld, bijvoorbeeld door je voor te stellen hoe je naast de koffie mee naar beneden skiet. Deze methode om een betekenisloos woord betekenis te geven wordt soms wel de sleutelwoordtechniek genoemd. Deze manier van 'elaboreren' heeft ook bewezen effectief te zijn bij het verwerven van een woordenschat in een buitenlandse taal.

Hoewel bizarre beelden heel goed kunnen werken, zijn veel mensen meer verbaal georiënteerd. Zij zullen beter gebruik kunnen maken van verbale elaboratie (rijmpjes, quotes, fragementen van gedichten, titels van boeken of films enz.). Vaak wordt gesteld dat beelden bizar moeten zijn, maar dat absoluut niet noodzakelijk voor de effectiviteit van deze techniek.

Samengevat

Voor het meest effectieve geheugen is het het beste de nadruk te leggen op elaboratie in plaats van letterlijk te herhalen. Dit kun je doen door:
  • Een lang woord in stukken breken.
  • Veranderen van de fragmenten in betekenisvolle woorden die ongeveer hetzelfde klinken.
  • Visuele of verbale bewerking van de woorden
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van andere zintuigen, zoals horen, voelen en ruiken
  • Maak de woorden actief en levendig en plaats jezelf in het beeld!

Beschikbaar in: Nederlands